„Kromě toho, že sklad nebyl schválen, nebyly na místě k dispozici ani doklady o původu zboží. Část výrobků navíc obsahovala dle příslušného evropského nařízení nepovolené přídatné látky," uvedla mluvčí.

„Příjemce také nesplnil povinnost nahlásit nejméně 24 hodin předem příchod zásilky do místa určení,” dodala Kurková.

Zboží z PolskaNěmecka bude vráceno zpět do zemí původu.

Kromě toho, že sklad nebyl schválen, nebyly na místě k dispozici ani doklady o původu zboží.

Kromě toho, že sklad nebyl schválen, nebyly na místě k dispozici ani doklady o původu zboží.

FOTO: Celní úřad pro hlavní město Prahu

Živočišné produkty z neschválených potravinářských provozů představují podle veterinářů značené riziko pro jejich spotřebitele. Nelze totiž provést kontrolu skladovacího prostředí, teplot, systému správné manipulace s produkty a sledovatelnosti zásilky v případě odhalení dodávky nevyhovující potraviny.

Při kontrole se rovněž sleduje hygiena provozu a pracovníků.