Minimální mzda je na Slovensku vyšší už nyní, když je stanovena na 405 eur (10 935 korun) oproti 9 900 v Česku.

Česko patřilo mezi země s nejnižší minimální mzdou v EU, nyní si v žebříčku polepší.

Slovenská vláda rozhodla o navýšení minimální mzdy na návrh ministerstva sociálních věcí poté, co se na její úpravě nedohodli sociální partneři. Návrhy odborů a zaměstnavatelů se tentokrát příliš nelišily. Zatímco odbory požadovaly zvýšení minimální měsíční mzdy na 442 eur, zástupci zaměstnavatelů navrhovali částku 430 eur.

Srovnání minimální mzdy v zemích EU
Země Minimální mzda v eurech
Albánie 156
Makedonie 214*
Bulharsko 215
Rumunsko 233
Srbsko 234
Černá Hora 288**
Litva 350
Maďarsko 353
ČR 366
Lotyšsko 370
Slovensko 405
Chorvatsko 408
Estonsko 430
Polsko 431
Turecko 518
Portugalsko 618
Řecko 684
Malta 728
Španělsko 764
Slovinsko 791**
USA 1155
Francie 1467
Německo 1473
Belgie 1502
Nizozemsko 1508
Velká Británie 1529
Irsko 1546
Lucembursko 1923
údaje k lednu 2016
* údaj z ledna 2015 ** údaj z července 2015
Zdroj: Eurostat, ČTK

Minimální mzdu na Slovensku pobírá jen zlomek zaměstnanců, jde například o zaměstnance v restauracích, barech či v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu. Zvyšování minimální mzdy má v zemi obecně přispět i k vyšším výdělkům ostatních zaměstnanců a motivovat nezaměstnané, aby si hledali práci.

Minimální mzda má ale i kritiky. Ti tvrdí, že zvyšuje nezaměstnanost, protože firmy s omezeným rozpočtem naberou méně lidí, nebo je vyplácejí na černo a neodvádějí za ně sociální a zdravotní pojištění.

Průměrný plat na Slovensku zaostává za ČR i za vyspělými zeměmi západní Evropy.

Na Slovensku minimální mzdu upravuje zvláštní zákon. Pokud se na její výši nedohodne ani tripartita, nejnižší výdělek na další rok stoupne nejméně o tempo růstu průměrné mzdy, která loni vzrostla na Slovensku o 2,9 procenta. Kabinet má podle zákona současně zohlednit například vývoj spotřebitelských cen, zaměstnanosti nebo životního minima.