Jednalo se o zakázky týkající se vývoje a aktualizace softwarového programu pro výuku a testování znalostí pracovníků a softwarové knihovny.

Generální finanční ředitelství postupovalo jen formou jednacího řízení bez uveřejnění. Podmínky pro tento jednodušší postup ale nebyly splněny.

„Postup zadavatele mohl v každém jednotlivém případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,” uvedl Rafaj.

Finanční ředitelství podle něj neprokázalo, že předmět daných veřejných zakázek může být realizován pouze jediným dodavatelem, ani nedoložilo žádné technické důvody ani relevantní objektivní důkazy z hlediska výhradních práv společnosti Konzulta.

Pokuta je pravomocná.