Ekonomové Jan Kabátek a David C. Ribar na základě dat z nizozemských registrů manželských smluv a rozvodů z let 1999 až 2013 srovnávali trvání manželství u párů, které byly sezdány na svatého Valentýna nebo v dalších specifických termínech s těmi, které se braly v běžné dny.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Speciální datum, které si páry vybírají, může obsahovat opakované číslice (9. 9. 1999), navazující číslice (1. 2. 2003) nebo zrcadlové číslice (20. 08. 2008).

Ačkoliv většina párů očekává, že valentýnské nebo speciální datum jim přinese štěstí, zdá se, že opak je pravdou. Manželství uzavřená v běžných dnech skončila do pěti let rozvodem v osmi procentech. V případě svateb ve speciálních dnech se podíl rozvodů zvýšil na 10 procent, u valentýnských to bylo dokonce 11 procent.

Manželství, která se rozpadla do devíti let, tvoří u párů sezdaných v běžné dny 16 procent. Páry, které si řekly „ano“ ve speciálním termínu, se do devíti let rozvedly v 19 procentech případů. Valentýnská svatba skončí rozvodem do devíti let v 21 procentech případů. Proč tomu tak je, není zatím zcela jasné.