Finanční správa chce pomocí nového tiskopisu poplatníkům usnadnit a urychlit jeho vyplnění. Novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 miliónu podaných daňových přiznání za loňský rok.

„Pro poplatníky je dvoustránkový tiskopis možností, ne však povinností! Proto si lidé mohou vybrat, zda využijí původní tiskopis, na který jsou zvyklí, nebo nový zjednodušený dvoustránkový,“ řekl Janeček.

Tiskopis pro poplatníky a návod k jeho vyplnění zveřejnila správa na svém webu.

V praxi často s vyplněním přiznání pomáhají ve firmách mzdoví účetní, pro které by to též mohlo být zjednodušení.

Přiznání lze podat elektronicky

Poplatníci budou mít možnost podat přiznání i elektronicky, přes daňový portál, kde správnost vyplnění ověří program.

Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR.

Tiskopis je určen jak pro rezidenty, tak i pro nerezidenty. Nebude sloužit pro placení daně z příjmu z podnikání, nájmu či kapitálových příjmů. Využít jej nemohou ani zaměstnanci, kteří mají příjmy v zahraničí nebo pokud podávají dodatečné přiznání.