Studie podrobně analyzovala úspory a dluhy v 53 zemích. Češi se za rok 2015 umístili v objemu čistých finančních aktiv na osobu na 26. příčce, čímž si o dvě příčky polepšili.

Průměrné čisté bohatství na obyvatele v Česku činilo 12 614 eur (zhruba 341 tisíc korun). Oproti předchozímu roku to představuje nárůst ve výši 36 tisíc korun. Na Slovensku průměrné bohatství na osobu dosáhlo 5300 eur (zhruba 143 tisíc korun oproti předloňským 141 tisícům). U průměrného Poláka to pak bylo 6540 eur (zhruba 177 tisíc korun).

Hrubá finanční aktiva zahrnují hodnotu veškerého movitého i nemovitého majetku průměrného občana, čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy.

Růst hrubých finančních aktiv mírně zpomalil, i tak se Česko umístilo o jednu příčku výše než o rok dříve, z 28. se posunulo na 27. místo.

Z východu jsme nejbohatší, ale za západem zaostáváme

Ze zemí bývalého východního bloku je na tom Česko tím pádem nejlépe, nicméně stále výrazně zaostává za západními zeměmi. Průměrný Němec v roce 2015 vlastnil čistou hodnotu ve výši 47 681 eur (zhruba 1,29 miliónu korun). Ještě lépe na tom byl Rakušan s více než 51 tisícem eur (zhruba 1,38 miliónu korun).

Mezi Českem a Finskem (posledním státem v první dvacítce) zůstává rozdíl téměř 15 tisíc eur čistého bohatství na osobu, tedy hmotné i nehmotné hodnoty ve výši zhruba 400 tisíc korun. Kulturně nejbližším rivalem je pak Slovinsko, které Čechy předběhlo o pouhou jednu příčku.