„Bulharsko potřebuje zrychlit své přípravy pro vstup do eurozóny, jinak riskuje, že zůstane pozadu v rozhodovacím procesu,“ nechal se slyšet bulharský prezident.

Podle Plevnelieva je další integrační úsilí jedinou možnou reakcí na brexit.

Bulharsko je členem evropské osmadvacítky od roku 2007. Životní standard v zemi stále nedosahuje průměru EU, nicméně některá kritéria pro přijetí eura by země již splňovala. Například očekávaný deficit rozpočtu se letos pohybuje kolem jednoho procenta HDP. Pro splnění Maastrichtských konvergenčních kritérií stačí, aby nepřekročil 3 procenta.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik.

FOTO: Novinky.cz s použitím Bloomberg

Evropská unie
Politická a ekonomická unie 28 států.
Eurozóna
Měnová unie devatenácti států, které přijaly euro.
Evropský hospodářský prostor
Členské státy mají přístup na společný trh výměnou za finanční příspěvky.
Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)
Čtyřčlenné sdružení založené na hospodářské spolupráci a vzájemném volném obchodu.
Celní unie
Umožňuje volný pohyb zboží, členské země na sebe neuvalují cla. Společně uvalují cla na dovoz ze třetích zemí.
Schengenský prostor
Oblast 26 států s volným pohybem osob.

Bulharská vláda však dosud nepodala přihlášku do ERM II, ani se nerozhodla, kdy tak učiní. ERM II vznikl v roce 1999 současně s eurem. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat kolem 15 procent od stanoveného středního kurzu k euru. Alespoň dvouleté setrvání v ERM II je jednou z podmínek přijetí eura.