Společnost na pozemcích v katastru obce Nová Huť na Rokycansku, v místech, kde se tehdy stavěla a nyní už stojí fotovoltaická elektrárna, provedla terénní úpravy velkým množstvím odpadu ze stavebních sutí a ze zpracování strusky.

„Jednalo se o více než 46 tisíc tun odpadu, který v některých ukazatelích překračoval zákonné limity škodlivin,“ připomněla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Inspekce podle ní už v minulosti jednu pokutu této organizaci uložila - tehdy šlo o 1,5 miliónu korun za nelegální předání odpadu ze zpracování strusky dalším pětadvaceti společnostem. Firma přitom neuvedla, o jaký materiál ve skutečnosti jde.

Případy, kdy někdo naveze velké množství odpadů na pozemky, které k tomu nejsou určené, považujeme za velmi nebezpečné Erik Geuss, ředitel ČIŽP

„Přes deset tisíc tun této odpadní strusky, v níž byly překročeny zákonné limity pro chrom, kadmium, vanad a nikl, pak stavební firmy použily k opravám silnic, lesních cest, zásypům kanalizace a jako příměs do betonových podlah,“  uvedla Horčicová.

Porušování odpadového zákona patří už několik let k nejčastějším prohřeškům, které ČIŽP pokutuje. „Z celkem 2941 pokut, které jsme loni uložili, jich bylo 1060 právě za odpady,“ sdělil Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

„Případy, kdy někdo naveze velké množství odpadů na pozemky, které k tomu nejsou určené, považujeme za velmi nebezpečné. Vážně to ohrožuje přírodu a kvalitu podzemních i povrchových vod,“ dodal.