„Aktuálně se dělá maximum pro to, aby dlužné mzdy byly vyplaceny co nejdříve. Je to jedna z hlavních priorit. Vyjednávací tým si je vědom sociálních obtíží, do nichž se řada z nich může dostat. O všech novinkách budou lidé bezprostředně, hned jak to bude možné, informováni,“ uvedl Samec.

Zmínil, že v pondělí nastoupil do Kovosvitu zkušený manažerský tým, který má vynikající reference s restrukturalizací výrobních podniků v problémech. „V jeho čele stojí Ing. Petr Karásek, jenž se v minulosti podílel například na řízení Jablonexu, Kordárny či Tatry Kopřivnice,“ konstatoval.

Nabídky investorů jsou

Základním úkolem krizového týmu je uklidnění situace uvnitř i vně společnosti a zajištění normálního fungování alespoň do doby ukončení vyjednávání mezi novými investory a financujícími bankami. Za řízení společnosti je i nadále zodpovědné představenstvo společnosti.

„Pověřený generální ředitel společnosti pan Blahoslav Fajmon na funkci rezignoval. Společnost má k dispozici nabídky investorů na poskytnutí úvěrového financování a kapitálový vstup do společnosti. Tyto kroky jsou podmíněny souhlasem úvěrujících bank,“ doplnil mluvčí.

Problémy jednoho z největších zaměstnavatelů na jihu Čech, kde pracuje zhruba 770 lidí, vyšly najevo ve druhém srpnovém týdnu. Se zaměstnanci tehdy jednalo už nové vedení, předchozí management odstoupil na přelomu července a srpna během celozávodní dovolené.