"Zavedli jsme systém odměňovaní, který je spravedlivý a vhodný pro naše zaměstnance a nakonec i pro naše klienty. Vzhledem ke zkušenostem s různými modely odměňování založenými na prémiích jsme dospěli k závěru, že prémie jsou do značné míry neúčinné při podporování správného chování," řekl generální ředitel společnosti Craig Newman.

Firma, která spravuje ve svých fondech majetek v hodnotě 14 miliard liber (438 miliard korun), přestala prémie vyplácet letos v dubnu.

Všichni zaměstnanci firmy, včetně správců fondů a obchodníků, nyní pobírají pouze stálý plat a zaměstnanecké výhody, jako jsou soukromá lékařská péče či životní pojištění.

Neobvyklý krok

Podle CNBC jde o neobvyklý krok, protože prémie jsou ve finančním sektoru obecně považovány za klíčový faktor pro motivování zaměstnanců. Newman nicméně uvedl, že prémie mohou vést k „rozhodování na základě krátkodobých hledisek a špatnému chování”.  S tímto názorem se tak přidal na stranu regulačních úřadů, které systém bonusů viní z částečné odpovědnosti za globální finanční krizi let 2007-2008.

Evropská unie se před třemi lety dohodla na omezení prémií bankéřů, které za běžných okolností nesmějí přesáhnout jejich základní mzdu a pouze za výjimečné situace mohou banky svým špičkovým pracovníkům vyplatit odměnu ve výši dvojnásobku základního platu.