Nový majetek byl jen z menší části pořizován na dluh. Finanční závazky sice stouply za dvacet let více než šestinásobně, ale jen o 1,3 biliónu korun, zatímco hodnota majetku stoupla o 7,6 biliónu korun. Z drtivé části tedy růst majetku nevede přes zadlužení, uvedla ČBA.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Hodnota majetku jednoho občana dosáhla  vloni miliónu korun (přesně 1,083 tisíc Kč), zatímco před 20 lety to bylo pouze 374 tisíc korun.

Domácnosti drží majetek ve třech hlavních formách – nemovitostech určených k bydlení, bankovních vkladech a přírodních zdrojích (např. půda).

Majetek v podobě nemovitostí na bydlení dosáhl hodnoty 4,2 biliónu, což je 2,7krát více než před dvaceti lety. Vklady a peněžní hotovost vzrostly za dvě dekády na sedminásobek na 2,6 biliónu. Třetí nejvýznamnější položku představují přírodní zdroje, v nichž mají domácnosti majetek v hodnotě 1,3 biliónu.

Hodnota majetku, jak ji uvádí ČBA, je v běžných cenách. Cenový vývoj se zde  odehrál, ale na základě dostupných statistik není možné přesně určit jaký.

Podle dat ČSÚ spotřebitelské ceny mezi lety 1995 až 2015 stouply téměř na dvojnásobek (o 91,6 procenta). To platí například při srovnání cen chleba a piva, na druhou stranu ceny auta nebo automatické pračky zůstaly podobné či klesly - přitom technologie výrazně pokročila.  V datech o inflaci ale chybí například údaje o cenách bytů či pozemků.

Srovnání cen vybraných výrobků a služeb
 19952015 
chleba 1kg
11,30 21,90
Pivo 10° světlé lahvové
6,20 10,50
černé uhlí 100 kg        
171 
594
pobyt na horách 
2 7455 472
Škoda Fabia 
223 178229 900*
automatická pračka
13 334 10 101
Zdroj: ČSÚ, *posl. údaj 2013

„V celkové struktuře majetku dominují nemovitosti určené k bydlení, jejichž oblibu podporuje několik faktorů. Jasné je historické nastavení populace tíhnoucí k vlastní střeše nad hlavou. To bylo zřejmě ještě zesíleno často problémovými vztahy mezi nájemci a vlastníky po privatizaci bytového fondu, táhnoucími se i s oddalováním plné liberalizace nájemného,” řekla hlavní ekonomka ČBA Eva Zamrazilová.

Pětina majetku leží na účtech

V hotovosti a na vkladech drží domácnosti pětinu svého celkového majetku.

„I přes téměř nulové zhodnocení drží v hotovosti a na vkladech více než 2,5 biliónu korun. Domácnosti u financí jasně preferují nízké riziko a rychlou dostupnost svých našetřených peněz,“ dodala Zamrazilová.

Z dalších finančních produktů následují akcie s desetiprocentním podílem, podílové listy a nároky z penzijního pojištění (oboje kolem tří procent) a životního pojištění (2,4 procenta). Stroje, jimž dominují automobily, mají pouze dvouprocentní podíl.