"Rozhodující objem zahraničních závazků připadá na podnikový sektor (62%) především ve formě přijatých zahraničních finančních úvěrů, dodavatelských úvěrů a emitovaných dluhopisů. Naopak se snížil význam zahraničního zadlužení bankovního sektoru, což souviselo se splacením části krátkodobých devizových vkladů od zahraničních bank," upřesnila ČNB.

Poměr zahraničního dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) je 34,7 procenta. Podle ekonomů je alarmující až dluh vyšší než 40 procent HDP.

Dluhy zvyšují dluhopisy a úvěry

Podíl přímých zahraničních investic na pasivu dluhu byl 57 procent a podíl portfoliových investic vzrostl na 16 procent. Jejich nárůst souvisel podle ČNB především s emisí dluhopisů vládního sektoru v zahraničí a s emisí Sazky, která dluhopisy financuje stavbu Sazka Areny.

Kromě emise vládních dluhopisů na zahraničních trzích, tzv. eurobondu, se stav vládních závazků zvýšil i kvůli čerpání další částky úvěru od EIB na budování dálničního obchvatu Plzně a odstraňování následků povodňových škod.