Informace, že by firma KOVÁŘ plus, s. r. o., výrobek klamavě označila, je nepravdivá. Firma pouze dále distribuovala na trh již takto označený výrobek, který zakoupila od jiného dodavatele a o klamavém označení nevěděla. Za nepravdivou informaci se firmě KOVÁŘ plus, s. r. o., omlouváme.

Dále jsme v článku rovněž nepravdivě uvedli, že „...firma zákazníky klamala už dříve, kdy koňské maso označovala za hovězí...”

I v tomto případě firma takto označené maso zakoupila od britského oficiálního prodejce, který jej takto zakoupil od irského výrobce. Rovněž v daném případě o klamavém označení nevěděla. I za tuto nepravdivou informaci se omlouváme.