„Předběžný termín dokončení je 16. prosince. Kvůli vedení trasy nestabilním územím si část tohoto úseku mezi Bílinkou a Řehlovicemi vyžádá i hloubkové odvodnění a monitoring širšího území,“ informoval Ťok.

Na rozestavěný úsek D 8 se u Litochovic sesunul v červnu 2013 svah a poničil nejen vozovku, ale i železniční trať. Stavba dálnice tak musela být přerušena a s odstraňováním zeminy začali stavbaři až letos v dubnu.

Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty podaly za sesuv žalobu na firmu Kámen Zbraslav, která je majitelem dobkovičského kamenolomu.

„Žaloba vychází ze znaleckého posudku, že ten lom byl hlavní příčinou sesuvu. Nám nezbývá než se domáhat náhrady způsobené škody, která je vyčíslena na zhruba jednu miliardu korun,“ sdělil 6. června Ťok.

Šlo prý jenom o nedorozumění

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, který vypracoval studii příčin sesuvu, se však proti tomu vzápětí ohradil s tím, že jde o příliš jednostrannou interpretaci.

„Nedorozumění ohledně interpretace jsme si už vysvětlili. Není žádný rozpor mezi stanovisky ministerstva dopravy a tohoto ústavu. Příčinou sesuvu byly nadměrné srážky a činnost kamenolomu Dobkovičky s nedostatečným odvodněním srážek,“ upřesnil Ťok.

Podle ředitele ústavu Josefa Stemberka se o tom, že svah je nestabilní, vědělo od 60. let minulého století. „Podobně nestabilní je velká část Česka, a přesto se v těchto lokalitách staví. Nestabilní horninu ovšem nebrala v potaz studie EIA pro povolení těžby v dobkovičském kamenolomu, ani příprava stavby dálnice D 8,“ konstatoval Stemberk.

Na podané žalobě to ale zatím nic nemění.