Ministerstvo financí vládě pro rok 2018 navrhuje schodek 38,5 miliardy a pro rok 2019 18,5 miliardy korun. Pro letošní rok je schválen rozpočet s deficitem 70 miliard korun.

Navýšení schodku na 60 miliard může být jen v případě, že se zvýší výdajové rámce, ty taktéž v pondělí projedná vláda. Jejich růst následně musí schválit Poslanecká sněmovna.

Ministerstvo v materiálu uvádí, že ve srovnání se schváleným výhledem očekává díky ekonomickému růstu a očekávanému růstu platů ve veřejné sféře zvýšení daňových příjmů a příjmů ze sociálního a zdravotního pojištění. Díky tomu právě může klesnout schodek rozpočtu.

ODS: Kde jsou sliby o vyrovnaném rozpočtu?

„Definitivně pryč jsou sliby Andreje Babiše o tom, že bychom vyrovnaného rozpočtu mohli dosáhnout v roce 2017. Místo toho sám navrhuje vládě rozpočet se schodkem 48,5 mld. korun a dopředu ostatním ministrům naznačuje, že pokud si dupnou, může schodek vzrůst až na 60 miliard,” řekl Novinkám ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Vzhledem k blížícím se volbám a apetitu všech ministrů této socialistické vlády utrácet, přerozdělovat a kupovat si hlasy voličů je jasné, že se deficit bude blížit horní hranici 60 miliard. Zřejmě se takto podle Andreje Babiše řídí firma, ale pro veřejné finance je to postup destruktivní,” dodal.

 Návrh rozpočtu na rok 2017 (v mld. Kč)
 návrh do vlády 2017
(bez peněz EU)
nový návrh 2017 (bez peněz EU)*
nový návrh 2017 včetně peněz z EU
Příjmy rozpočtu  
1132,9 1132,9
1249,1
Výdaje rozpočtu  
1181,4 1192,91309,1
Saldo
- 48,5
  - 60  -60
* nový návrh počítá se zvýšením výdajů o 11,5 miliardy korun
Zdroj: Příprava státního rozpočtu na rok 2017, MF

Jako priority ohledně výdajů MF v dokumentu uvedlo snížení schodku rozpočtu proti schválenému rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem 70 miliard korun. Dále je to 23 miliard korun jako dotace na obnovitelné zdroje energie, nárůst výdajů ministerstva obrany o čtyři miliardy Kč, zvýšení důchodů o zhruba 200 korun měsíčně, zvýšení výdajů na sport o 1,7 miliardy na šest miliard korun nebo zvýšení příspěvků na péči a výkon státní správy obcím.

Celkové výdaje státního rozpočtu příští rok by tak měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů podle návrhu MF činit 1297,6 miliardy korun a příjmy 1249,1 miliardy korun. Příjmy z evropských fondů, takzvaných norských fondů a programu švýcarsko-české spolupráce by měly činit 116,2 miliardy korun.