Nezaměstnanost v Česku je o desetinu procentního bodu nižší než v sousedním Německu (4,2 procenta). V předchozích posledních statistikách Eurostatu za leden jsme se s Němci o první příčku dělili – v obou zemích dosahovala nezaměstnanost 4,5 procenta.

„Míra nezaměstnanosti (v ČR) spadla v březnu na 4,1 procenta. To jenom potvrzuje naše sázky na rychlejší růst mezd v tomto roce. Nedostatek pracovníků v Česku již není zdaleka omezen na tradičně nedostatkové specialisty, ale v řadě českých regionů se jedná o plošný nedostatek lidí ochotných pracovat,” říká hlavní ekonom Poštovní spořitelny Jan Bureš.

Nejvyšší nezaměstnanost naopak zůstává v Řecku a Španělsku, kde překračuje 20 procent. Nad průměrem EU je nezaměstnanost i na Slovensku, kde dosahuje 10,2 procenta.

Země s nejvyšší nezaměstnaností v EU

Země s nejvyšší nezaměstnaností v EU

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nezaměstnanost meziročně klesla ve 25 členských zemích EU. Počet nezaměstnaných v EU se v březnu snížil o čtvrt miliónu na 21,419 miliónu. V eurozóně se počet lidí bez práce snížil o zhruba 226 tisíc na 16,437 miliónu.

Statistici používají při výpočtu nezaměstnanosti odlišnou metodiku než Úřad práce ČR, podle kterého v březnu dosáhla 6,1 procenta.

Rozdílná metodika

Eurostat vychází z údajů poskytovaných národními statistickými úřady. Český statistický úřad tzv. obecnou míru nezaměstnanosti počítá podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech.

Ukazatel vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkovém součtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 15–64 let. Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci vůbec nehledají, neboť často nevěří, že by ji mohli nalézt.

Čísla statistiků o nezaměstnanosti proto vycházejí nižší než údaj zveřejňovaný Úřadem práce ČR (ÚP). Ten uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu vydělený počtem všech lidí ve věku 15–64 let, kteří žijí na daném území.