Aby se smlouva se SŽDC mohla podepsat, musí ještě celou záležitost projednat dozorčí rada a představenstvo ČD. I v těchto orgánech této státem stoprocentně vlastněné akciové společnosti to ale s největší pravděpodobností projde, přestože ne všichni jejich členové jsou o výhodnosti převodu přesvědčeni.

„Představenstvo a další odpovědné orgány ČD v rámci přípravy převodu nádraží postupují v souladu s platnou národní i evropskou legislativou a s péčí řádného hospodáře tak, aby transakce mohla být realizována v souladu usnesením vlády,“ ujistil předseda představenstva ČD Pavel Krtek.

Zpochybnil tak informace některých médií, že transakci se budou České dráhy bránit. Podle Krtka by tomuto dopravci mohlo naopak způsobit velké škody, kdyby se převod nádraží neuskutečnil.

Celou věc zbrzdila Evropská komise

Konkrétně má být na SŽDC převedeno 1051 nádražních a dalších 523 provozních budov a pozemků pod nimi, včetně pražského hlavního nádraží.

„Předmětem převodu naopak není 87 nádraží, kde převodu brání smluvní vztahy s třetími subjekty. Příkladem je pražské Masarykovo nádraží, nebo hlavní nádraží v Brně, kde se navíc dosud nedořešilo jeho budoucího umístění,“ informovalo už dříve ministerstvo dopravy.

SŽDC však přesto nyní oznámila, že letos chystá opravy brněnského hlavního nádraží za 90 miliónů korun. Práce jsou rozděleny na dvě etapy a proběhnou od 11. června do 11. září, kdy budou některá nástupiště vyřazena z provozu.

Původně mělo k převodu všech těch 1574 budov dojít již v roce 2014, nebylo jej však možné uskutečnit kvůli připomínkám Evropské komise (EK). Pro výpočet kupní ceny totiž České dráhy, které celou akci iniciovaly, nejprve použily nákladovou metodu a celková částka jim vyšla na šest miliard korun.

Použitá metoda se EK nelíbila. Cena majetku určeného k prodeji byla proto přehodnocena podle výnosové metody, což částku snížilo na čtyři až pět miliard korun. I to ale EK považovala za nedovolenou veřejnou podporu.

Krtek: Je to odpovídající cena

Konečná částka, kterou České dráhy mají od SŽDC obdržet, tak nakonec činí jen 3,24 miliardy Kč. S ní už Evropská komise problém nemá, zato odboráři i někteří manažeři Českých drah ji považují za příliš nízkou.

„Suma 3,24 miliardy korun je cena, za kterou by transakci realizoval tržně se chovající investor. Je tedy cenou odpovídající reálné hodnotě převáděného majetku a její případné navýšení nad tuto hodnotu by mohlo být vnímáno ze strany Evropské komise jako neoprávněná veřejná podpora,“ zdůraznil Krtek.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že po odsouhlasení všemi příslušnými orgány a podpisu smlouvy ČD se SŽDC by se převod nádraží mohl uskutečnit na jaře.