Podnikatelka sice o těžbě předem písemně informovala příslušný orgán, kácení ale ve skutečnosti provedla ve výrazně větším rozsahu, než oznámila. Při těžbě navíc došlo k poškození půdy a k přetrhání kořenů okolních stromů.

K těžbě dřeva došlo na území obce Morávka, kde podnikatelka koupila lesy a lesní pozemky.

„Poslala vyrozumění na Magistrát města Frýdek-Místek a doložila vyjádření odborného lesního hospodáře. Úmyslnou mýtní těžbu ale provedla nad rámec tohoto vyrozumění,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Strom poškozený vlečením dřeva

Strom poškozený vlečením dřeva

FOTO: ČIŽP

Podnikatelka si podle něj navíc nechala bez povolení vybudovat přibližovací linku v délce 71 metrů se zářezem do svahu, vysokým 1 až 1,8 metru. Po této lince pak bylo dříví přibližováno traktorem.

„Tímto stavebním zásahem a následným soustřeďováním dříví nevhodnou technologií a v nevhodném období došlo k přetrhání kořenů a oděru kůry stromů u přibližovací linky. Kořeny ani nebyly včas zatřeny proti vniknutí houbových patogenů,“ dodal Kozubek.

Došlo také k vyvrácení některých stromů u přibližovací linky a k vytvoření kolejí a zářezů hlubokých až 40 centimetrů. „Za závažné považujeme, že nelegální těžba byla provedena v druhé zóně CHKO Beskydy. Podle znaleckého posudku došlo k ekologické újmě na lesních ekosystémech v řádech statisíců korun,“ doplnil Kozubek.