Dříve posílali prodejci oznámení SVS poštou, v posledních letech ale již také fungovala možnost stáhnout formulář ze stránek a poslat jej e-mailem.

Hlášení je potřeba proto, aby veterináři poté mohli prodej kaprů náhodně kontrolovat. Zjišťují, zda probíhá odpovídajícím způsobem - například zda je v kádích stále čerstvá protékající (okysličující) voda a zda nejsou přeplněné.

„Horní limit pro pokutu za nenahlášení prodeje je 300 tisíc korun,“ řekl Novinkám Pejchal.

V praxi ale takto vysoká částka obvykle nepadá. „Pokuty za většinu prohřešků se většinou pohybují do deseti tisíc korun. Při stanovování její konkrétní výše je zohledňována řada skutečností. Pokuta by měla být adekvátní a výchovná, ale nemá být pro podnikatele likvidační,“ dodal mluvčí.

Klamání spotřebitele

V posledních letech se podle něj nově objevují případy neoprávněného užívání chráněných označení „Třeboňský kapr“ či „Pohořelický kapr“. Protože se jedná o klamání spotřebitele, pokuty udělené v předchozích letech byly v těchto případech vyšší a pohybovaly se v řádech desetitisíců korun.

Veterináři dohlížejí také na to, zda jsou kapři zabíjeni předpisovým způsobem. Tradici „kapra ve vaně“ příliš nepodporují.

„Je lepší usmrcení kapra nechat na odbornících a nepůsobit mu zbytečný stres přesunem domů a případným nevhodným usmrcováním,“ dodal Pejchal.