Mezi menšími provozy zavřeli inspektoři i prodejny řetězce Billa, a to v České Lípě v Děčínské ulici a v Neratovicích.

Tristní hygienický stav kuchyňských zařízení v restauraci Pěna dní v Tišnově.

Tristní hygienický stav kuchyňských zařízení v restauraci Pěna dní v Tišnově.

FOTO: SZPI

"V České Lípě se v blízkosti potravin ve skladu dělaly zednické práce, mohly ohrozit kvalitu nebo bezpečnost potravin, panovalo zde prašné prostředí. Proto jsme zakázali užívat sklad a část prodejny pro prodej nebalených potravin," uvedl Kopřiva.

V Hostinci U Lípy v Lázních Toušeň při kontrole inspektoři zjistili výskyt myšího trusu a uhynulých myší.

V Hostinci U Lípy v Lázních Toušeň při kontrole inspektoři zjistili výskyt myšího trusu a uhynulých myší.

FOTO: SZPI

V Neratovicích bylo velké množství prachu a prodejce nezajistil ochranu proti kontaminaci. "Rekonstrukce obchodu nebyla slučitelná s nároky na správné skladování potravin," sdělil Kopřiva.

V provozovně Gyros Grill se v kuchyni pohybovali dva psi.

V provozovně Gyros Grill se v kuchyni pohybovali dva psi.

FOTO: SZPI

Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek inspektoři na místě ukládají zákaz užívání prostor. "Zároveň nařizujeme, aby zjištěná pochybení provozovatel napravil. Pokud opatření splní, při opakované kontrole zákaz inspekce uvolní," doplnil Kopřiva.

Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím nové sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři.