Rekordmany v počtu chyb jsou podle EconLabu Česká pošta, Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) a město Brno. Jak u České pošty, tak u SŽDC šlo o více než dva tisíce chyb, v případě Brna dokonce o více než tři tisíce chyb.

Průzkum odhalil celkem půl miliónu chyb, tedy v průměru jednu chybu na zakázku. U třetiny vysoutěžených zakázek chybějí podle sdružení ceny a u třetiny dodavatelé. Polovinu tendrů z Věstníku veřejných zakázek nelze dohledat podle evidenčního čísla.

„Za kontrolu profilů odpovídá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který však sám chyby nekontroluje a nesankcionuje. Není proto divu, že zadavatelé chyby neřeší – a velmi často o nich pravděpodobně ani nevědí,” uvedl Skuhrovec.

Imaginární uchazeč

„Drtivá většina zjištěných chyb je přímým porušením vyhlášky. Proto jsme se rozhodli podat hromadný podnět na ÚOHS a vyzvat k řešení problému i ministryni (pro místní rozvoj Karlu) Šlechtovou. Nečekáme revoluci, ale rádi bychom na rozsáhlý problém upozornili. Mimo jiné i proto, že podobně nefunkční režim kontroly nyní navrhuje Senát pro připravovaný registr smluv," řekl Martin Kameník ze sdružení Oživení. Pod ministerstvo pro místní rozvoj problematika veřejných zakázek spadá.

Chyby jsou i na profilu ministerstva pro místní rozvoj. U jedné již vysoutěžené zakázky zadané ministerstvem jsou například dva ze tří uchazečů označeni jako „Imaginární 1” a „Imaginární 2”.

Výsledky analýzy zveřejnil EconLab se sesterskou firmou Datlab na webu, kde si mohou úřady chyby vyhledat. „Věříme, že s jeho pomocí si rozumné úřady dají profily do pořádku. Námi zjištěné chyby jsou takové přátelské pošťouchnutí. Až je konstatuje auditor, bude mít zadavatel problémy,” doplnil Skuhrovec.