Zásilku fíků SZPI zadržela ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj, pracoviště v Rudné.

Aflatoxin patří do skupiny mykotoxinů, které jsou produkovány plísněmi. Podle některých zdrojů se jedná o potenciálně rakovinotvornou látku.

„Laboratorní analýza prokázala přítomnost nebezpečného aflatoxinu B1 v množství 18,49 μg/kg, přičemž povolený limit podle platných evropských předpisů je je 6,0 μg/kg. Na základě těchto výsledků nebyla  zásilka propuštěna do volného oběhu a potravina se nedostala na český trh,” uvedl Pospíchal.

Výrobcem a vývozcem byla společnost K.F.C. Gida Tekstil Sanayi Ithalat Ihracat Yatirim z tureckého Izmiru.