Antimonopolní úřad zakázal ministerstvu dopravy podepsat smlouvu s novým provozovatelem registru vozidel, kterým měla být díky vítězství v tendru společnost O2 Petra Kellnera. Ministerstvo dopravy podle ÚOHS při veřejné zakázce chybovalo, když mezi požadavky na kvalifikaci realizačního týmu uchazečů uvedlo příliš vágní „vzdělání technického směru”. Úřad se přitom odvolává právě na loňské rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

„Jsem trošku v šoku. Úřad, který má v mottu ochranu hospodářské soutěže, nám tu soutěž brzdí nebo omezuje,” řekl Ťok ve středu na mimořádném brífinku. S novým provozovatelem by podle něj mohl stát ušetřit desítky miliónů korun. Ťok řekl, že nechce zpochybňovat autoritu úřadu, proti rozhodnutí podá rozklad. Dodal, že doufá, že zvítězí „zdravý rozum”.

„Ministerstvo, které je jedním z vrcholných orgánů výkonné moci ve státě, svou reakcí zpochybňuje autoritu Nejvyššího správního soudu a jeho kompetentnost k výkladu práva,” uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda v tiskové zprávě.

Nejde o zakázku na údržbáře

Pochybení ministerstva dopravy podle ÚOHS spočívá v použití příliš obecného pojmu „vzdělání technického směru“ v požadavcích na kvalifikaci realizačního týmu uchazečů. Úřad sice uznává, že tento termín je v řadě oblastí běžně používaný, ale upozorňuje, že pro oblast veřejných zakázek bylo Nejvyšším správním soudem v září loňského roku jednoznačně judikováno, že je příliš obecný a připouští různé výklady.

Ministr dopravy Dan Ťok

Ministr dopravy Dan Ťok

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Tedy zatímco u výběrového řízení ÚOHS na údržbáře tento termín problémy nedělá, u strategické státní zakázky za desítky miliónů korun je situace rozdílná. Uchazeči o zakázku si u tohoto termínu nemohou být jisti, jaké vzdělání bude zadavatelem do této neurčité kategorie zahrnuto a jaké nikoliv. Domyšleno ad absurdum, podle nastavených kritérií by ministerstvo u zakázky na IT služby muselo akceptovat nabídku uchazeče, jehož realizační tým by sestával ze stavebních inženýrů či kameramanů,” dodal mluvčí.

Mluvčí se pustil do ministra

Ministerstvo bylo podle něj v době přípravy zadávacího řízení jistě s rozsudkem NSS seznámeno, kromě toho jej na nejednoznačnost kritéria upozorňoval i jeden z dodavatelů v průběhu zadávacího řízení.

Úřad dodává, že si je vědom důležitosti předmětné veřejné zakázky a možné výrazné úspory veřejných prostředků, kterou by mohla přinést. Řízení se proto snažil urychlit a u případného rozkladu zohlední všechny námitky a argumenty.

„Pokud by si však pracovníci ministerstva dopravy a pan ministr Ťok rozhodnutí Úřadu a rozsudek NSS přečetli a měli dost odvahy podívat se pravdě do očí, nemohli by takto argumentovat a vystupovat způsobem, který naznačuje, že nerespektují autoritu Nejvyššího správního soudu a že u ekonomicky důležitých veřejných zakázek lze ignorovat zákon i jeho soudní výklad,” zkritizoval ministra mluvčí ÚOHS.