Na dosaženém výsledku se největší měrou podepsala fungující ozdravná opatření, která na začátku září 2014 jednomyslně schválili všichni akcionáři společnosti. Mezi ně patřilo i snižování mezd či prodej tří letadel Boeing 737.

„Obratu v hospodaření jsme dosáhli díky zásadním změnám, z nichž některé byly bolestné, ale přinesly výsledek a hlavně šanci na další zdravé fungování firmy. Dík patří všem zaměstnancům v ČSA, kteří pochopili nutnost změn a pomohli je realizovat,“ řekl  předseda představenstva ČSA Jozef Sinčák.

„Vývoj hospodaření v prvním pololetí dává předpoklad, že splníme roční plán a České aerolinie ukončí mírným ziskem také celý rok 2015.“

Letušky zvažují stávku

S výrazným snížením mezd nesouhlasí odborový svaz letušek a stevardů, kteří proto zvažují i stávku.

Podle Českých aerolinií průměrná hrubá mzda letušek klesla ze 43 845 korun v období mezi únorem až květnem 2014 na 31 985 korun v letošním únoru až květnu. K tomu je třeba započítat kapesné a stravné, které letos v květnu činilo 11 tisíc korun, doplnil mluvčí Šabík. Podle informací ČTK by se piloti, kterým také klesly mzdy, k případné stávce letušek a stevardů nepřipojili.

České aerolinie loni snížily ztrátu na 631 miliónů korun z předchozí téměř miliardy korun při 6,5procentním snížení tržeb na 9,5 miliardy korun. Stát v dopravci drží necelých 20 procent akcií, většinu mají korejská společnost Korean Air (44 procent) a soukromá letecká společnost Travel Service (34 procent). Zbylých 2,26 procenta drží Česká pojišťovna. ČSA zaměstnávají téměř 700 lidí.