Nejčastěji jsou dolaroví milionáři majiteli firem (57 procent), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (deset procent) nebo osoby samostatně výdělečně činné (deset procent).

Dolaroví milionáři jsou spíše opatrnými investory, kteří si vybírají zejména bezpečné investice. K tomuto postoji je vede obzvláště životní fáze, ve které se nacházejí, a také obava z nestabilní politické a ekonomické situace, jako je například krize na Ukrajině.

I přes určitý konzervatismus se ale z jejich chování dá vyčíst narůstající investiční apetit, který je nabuzen hlavně konjunkturou v některých odvětvích.

Čeští milionáři jsou konzervativnější

Jejich investiční portfolio, které si nejčastěji spravují sami (56 procent), však stále dodržuje zažité pravidlo, a to mít v rizikovějších instrumentech jen třetinu majetku.

Pouze pro osm procent dolarových milionářů je správa majetku jejich hlavní pracovní náplní. Třetina se správě svého majetku věnuje denně, nejtypičtěji se však majetku věnují nárazově (54 procent). Neustálé snižování úrokových sazeb centrálními bankami nutí investory hledat zajímavější zhodnocení finančních peněz v jiných než vkladových produktech.

Jako zajímavé investice vidí akcie zahraničních firem (25 procent), nákup firem (26 procent) a start-upy (23 procent). V Česku si v porovnání se Slovenskem vedou výrazně lépe konzervativnější nástroje a uchovatelé hodnot, jako jsou zemědělská půda (34 procent), stavební pozemky (26 procent) či rezidenční nemovitosti (22 procent). To může odrážet oživení českého trhu s nemovitostmi.

Zajímavý je fakt, že z hlediska rizika považují dolaroví milionáři zemědělskou půdu, stavební pozemky a rezidenční nemovitosti za srovnatelné s termínovanými vklady.