Ve východní Evropě považuje korupční praktiky za běžné 63 procent dotázaných, zatímco v rozvinutých ekonomikách je to jen 35 procent – v Dánsku dokonce jen čtyři procenta. Naopak výrazně hůř než Česko jsou na tom s korupcí podle průzkumu země Balkánu, Ukrajina nebo Řecko.

Výzkum proběhl na přelomu roku ve 38 zemích Evropy, Blízkého východu, Indie a Afriky a účastnilo se jej 3800 manažerů a zaměstnanců firem. V Česku odpovídalo sto manažerů nebo zaměstnanců velkých a středně velkých firem napříč obory, nejvíce jich bylo z oblasti dopravy a finančních služeb.

„Přes 60 procent českých respondentů považuje korupci v ČR za rozšířenou. Přesto 54 procent společností nemá protikorupční pravidla nebo o nich zaměstnanci nevědí,“ říká Tomáš Kafka z EY. Ten dodal, že mezi korupční praktiky v Česku dál patří například organizování zájezdů farmaceutickými firmami pro doktory nebo výlety na zahraniční golfové turnaje.

Oznamovatel korupce je vnímán jako „bonzák”

Česko skončilo pod průměrem i v otázce, zda prošli ve firmě protikorupčním školením nebo mají tzv. linku pro whistleblowery, kde mohou informovat o porušení pravidel.

V Česku je takové jednání spíše považováno za negativní „bonzáctví“, zatímco v řadě dalších zemí existují zákony na jejich ochranu – od Nového roku na Slovensku (kde ale v posledním průzkumu stále označilo korupci za rozšířenou 78 procent tázaných).  V USA dokonce může zaměstnanec za odhalení korupčních praktik ve firmě získat od státu odměnu až v řádu miliónů dolarů.

Zlepšení etických zásad ve firmě za poslední dva roky pozorovalo jen 14 procent Čechů, vůbec nejméně ze srovnávaných zemí. Pozitivní je alespoň to, že v posledním podobném průzkumu před dvěma lety označilo korupci za běžnou 73 procent Čechů (tedy o 12 procentních bodů víc).

Firmy vylepšují účetnictví

Necelá třetina tuzemských manažerů a zaměstnanců velkých společností se domnívá, že firmy často nadhodnocují své hospodářské výsledky. Více než polovina Čechů přitom zkreslování výsledků považuje za ospravedlnitelné a pětina dotázaných přiznala, že vědí o případu, kdy jejich společnost v uplynulém roce zkreslila finanční výsledky.

Obchodní společnosti v našem státě často nadhodnocují své hospodářské výsledky

Obchodní společnosti v našem státě často nadhodnocují své hospodářské výsledky

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jen čtvrtina českých respondentů je přesvědčena, že je v případě špatných finančních výsledků informována centrála společnosti. Hůře dopadly jen Slovensko a Saúdská Arábie.

Celkově ale v manipulaci s výsledky dopadly české firmy lépe i než rozvinuté a rychle rostoucí ekonomiky. Podle partnera EY Daniela Bicana motivují firmy ke kreativnímu účetnictví v poslední době geopolitická nestabilita, výkyvy cen komodit (hlavně ropy) a měnových kurzů či hospodářské sankce, uvalené na některé země. Motivací manažerů je i snaha dosáhnout na vyšší bonusy kvůli lepším výsledkům nebo naplnit příliš ambiciózní cíle stanovené majiteli a nejvyšším vedením.