Opavská lesní podala nejlepší cenovou nabídku na čtyřech z deseti soutěžených jednotek. Po dvou jednotkách mají společnosti Katr a Progles, po jedné společnost LDF Rožnov a firma T.E.P.Z.

Soutěž podnik označuje jako dodatečnou a týká se jednotek, kde dosavadní partneři Lesů ČR z různých důvodů ukončili práce. Práce na jednotkách jsou na různou dobu od 18 do 54 měsíců, vítězné firmy by na nich po uzavření smluv měly začít pracovat od 1. července. Celkem mají Lesy ČR, kterým patří polovina lesů v zemi, své území rozděleno do 141 jednotek.

Obálky s nabídkami Lesy ČR otevřely v úterý, nyní hodnotí a kontrolují, zda nabídky splňují všechny náležitosti a požadovaná kvalifikační kritéria. Pokud by vítězná firma odmítla uzavřít smlouvu, přijde o složenou jistinu a soutěž na dané jednotce se bude opakovat. Hodnotícím kritériem soutěží je nabídková cena.

„Konkurenční boj probíhá”

Soutěžené jednotky nejsou stejné. Například z pohledu získané těžby dřeva může nejvíce získat Opavská lesní, a to těžbu 215 000 metrů krychlových. Společnosti Katr a LDF Rožnov mohou získat těžbu necelých 90 000 metrů krychlových. Firma T.E.P.Z. by mohla počítat s těžbou 67 000 metrů krychlových a Progles 36 000 metrů krychlových. Rozdílné jsou i hodnoty pěstebních prací, které firmy na jednotkách budou dělat.

Celkem se do tendru přihlásilo 20 firem, které podaly dohromady 80 nabídek. Na jednu jednotku tak v průměru připadlo osm nabídek. "Můžeme konstatovat, že zájem o spolupráci je, že konkurenční boj probíhá," řekl Szórád.

Naposledy LČR v závěru loňského roku vyhodnotily pětiletý tendr na lesnické práce a prodej dřeva od ledna 2015. Babišův Uniles z 33 soutěžených kontraktů získal osm smluv. Za Unilesem se umístila firma LST s pěti kontrakty a firmy PETRA a Kloboucká lesní se čtyřmi kontrakty. Celkem si 32 kontraktů rozdělilo 12 subjektů.