Královéhradecký stavební úřad proto ihned vyzval společnost, aby přerušila práce na staveništi. Ta uposlechla až na několikátou výzvu počátkem března, což vedlo úředníky k udělení dvou pokut ve výši 250 a 560 tisíc korun.

„Druhou pokutu firma nezaplatila, a proti udělení pokuty podala odpor. Stavební odbor proto povede v této věci řízení, kde budou zohledněny všechny nové skutečnosti, které nebyly v době vydávání známé,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Magdalena Vlčková.

Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) se v případu se rozeběhlo několik správních řízení, které jsou v tuto chvíli vesměs pozastaveny. Správní řízení o odstranění stavby je přerušeno, neboť byla podána žádost o dodatečné povolení stavby. „Může pokračovat až po pravomocném rozhodnutí o dodatečném povolení nebo nepovolení černé stavby. Na ničem jiném nezáleží,“ vysvětlila mluvčí.

Černá stavba u Hradce Králové

Rozestavěná hala bez povolení u Hradce Králové

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Ovšem i řízení o dodatečném povolení je přerušeno. „Žádost neměla všechny zákonné náležitosti. V současnosti lze jen obtížně odhadnout, kdy by mohlo být rozhodnuto. Záleží, zda stavebník žádost doloží či nikoliv,“ dodal Vedlich.

Nechal bych ji zbourat, tvrdí primátor

Královéhradecký stavební úřad ročně řeší zhruba pět procent případů jako černé stavby. „Tato je ale zcela nepochybně největší,“ přiznává mluvčí Vlčková. Veřejnost má například ještě v živé paměti případ odstranění rekreačního objektu v chatové oblasti Svinary. „To se však jednalo o diametrálně odlišný případ. Novostavba chaty byla provedena na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka pozemku, stavba byla v rozporu s územním plánem a v rozporu se zákonem o lesích,“ vysvětlila Vlčková.

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink by však byl i v případě černé stavby na výpadovce na Třebechovice nekompromisní. „Kdybych to mohl rozhodovat já, tak by se to muselo vše odvézt pryč a místo uvést do původního stavu. Ale já na to nemám vliv, to je skutečně záležitost státní správy,“ řekl primátor v průběhu březnového jednání zastupitelstva města. Už dříve označil postup CTP Invest za nehoráznost.