Porušení platných právních předpisů zjistili inspektoři u třetiny z celkem 3170 kontrolovaných zařízení.

Od začátku letošního roku SZPI včetně výroben a obchodů uzavřela celkem 68 provozoven. Většina z nich mohla po odstranění nedostatků znovu otevřít, některé ale zůstaly zavřené.

Restaurace a jídelny hřeší nejvíc

Z čísel vyplývá, že provozovny veřejného stravování představují 80 procent zavřených podniků, což Klanica považuje za alarmující.

„Povědomí o hygienických požadavcích a požadavcích potravinového práva u výrobců a do jisté míry u klasických prodejců potravin je na výrazně vyšší úrovni než u subjektů, které provozují veřejné stravování,” uvedl Klanica.

Provinilce nově zveřejňují na webu

SZPI od středy zpřístupňuje na portálu Potraviny na pranýři přehled uzavřených provozoven. Kromě provozů společného stravování jde i o prodejny potravin a výrobní potravinářské provozy.  Na webu dosud zveřejňovala informace o nevyhovujících či zdraví nebezpečných potravinách.

„Zveřejnění přehledu provozoven, které nedodržují hygienické předpisy nebo mají závažné nedostatky ohrožující zdraví, je dalším krokem směrem k větší ochraně spotřebitelů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Lidé mohou nalézt problematické provozovny ve svém okolí i prostřednictvím interaktivní mapy. Pravomoc kontrolovat také restaurace, bary, vinotéky či provozovny rychlého občerstvení udělila SZPI od začátku letošního roku novela zákona o potravinách.