Podle NKÚ porušily rozpočtovou kázeň při vyúčtování celkem 261,7 miliónů korun. V účetnictví institucí chyběly informace o využívání cizího majetku či evidence práv, tedy aktivitách, které nespadají do podvojného účetnictví.

Ministerstvo kultury sdělilo, že výhrady se týkaly hospodaření v letech 2001 a 2002 a většinu chyb už úřad napravil.

"Opravy zjištěných  chyb byly již v roce 2002  promítnuty v účetnictví a ve funkci vedoucí oddělení účetnictví byla v tomto roce  provedena personální změna," sdělila Novinkám mluvčí ministerstva kultury Kateřina Besserová. U jednotlivých kulturních institucí už zjednali pořádek sami jejich ředitelé.

Instituce se chovají nehospodárně

NKÚ úřady kontroloval většinou za léta 2001-2003. Obecně všem ministerstvům vytýká, že nekontrolují hospodaření svých příspěvkových institucí a podřízených orgánů.

Podrobněji se podíval na účetnictví ministerstva průmyslu a obchodu, pod něj spadající agentury Czechinvest, ministerstva financí a pod něj spadající České konsolidační agentury, ministerstva dopravy a pod něj patřící Státního fondu dopravní infrastruktury a také na ministerstvo zdravotnictví a k němu patřící hygienické stanice a zdravotní ústavy.

Neprůhledná zakázka Czechinvestu

Velké výhrady má NKÚ k agentuře Czechinvest, která má za úkol lákat do Česka investice za zahraničí. "Nevěnoval čerpání prostředků v letech 2002 a 2003 dostatečnou pozornost a v některých případech je čerpal nehospodárně nebo i na jiný účel," popsal Josef Pohl z NKÚ.

Kromě toho prý agentura postupovala netransparentně při veřejné obchodní soutěži na zajištění školení v rámci podprogramu "Akreditace průmyslových zón". Jako rozhodující kritérium si agentura zadala úroveň školitelů a pak vybrala uchazeče s nejdražší nabídkou, aniž by pak úroveň školení zkontrolovala.

"Kategoricky musíme odmítnout tvrzení NKÚ," ohradila se proti hodnocení mluvčí Czechinvestu Jana Víšková. Veškeré prostředky byly podle ní využity účelně a maximálně hospodárně. "CzechInvest prokazatelně neporušil žádný zákon ani jiný předpis," zdůraznila.

NKÚ ocenil, že agentura i ministerstvo odstranily některé nedostatky, které jim vytkl před dvěma lety. Šlo zejména o poskytování podpor, u kterých se úřadu nelíbilo posuzování žádostí a objektivity výše podpor.