Na Slovensku zatím musí být obchody zavřené na Nový rok, na Štědrý den od 12.00, na Boží hod a na Velikonoční pondělí.

KDH by zákaz prodeje chtělo rozšířit na neděle a všechny státní svátky. „Chceme, aby volná neděle byla dnem volna pro každého. Součástí kulturního způsobu života v Evropě je volná neděle,“ argumentuje poslanec KDH Július Brocka.

Volná neděle má podle něho velký význam nejen pro zdraví pracujících, ale rovněž pro život rodin s dětmi. „Výrazně přispívá ke sladění pracovního a rodinného života i tím, že zvyšuje sociální ochranu zaměstnaných a zároveň jim umožňuje plnit si své rodinné a rodičovské funkce,“ dodal poslanec.

KDH připomíná, že zaměstnanci, převážně ženy, vykonávající práci v prodejnách, se v současnosti o svátcích nemohou dostatečně věnovat svým rodinám. „Ochrana manželství, rodičovství, rodiny a dětí je garantována ústavou Slovenské republiky,“ upozornil Brocka.