Narostlo hlavně vnitřní zadlužení státu, a to o 1,1 miliardy, zahraniční dluh naopak klesl zhruba o miliardu.

Dluh tvoří především kumulující se schodky rozpočtu, v posledních letech dosahují ročně kolem 100 miliard korun. Dluh se financuje půjčkami u zahraničních institucí, z domácích zdrojů pak především dluhopisy a pokladničními poukázkami.

Během roku 2013 státní dluh stoupl o15,7 miliardy korun, což bylo nejméně od roku 1996, stát si půjčoval především doma, na zahraničních trzích žádné cenné papíry nevydal.