"Chtěl bych plátcům daní poděkovat za jejich přístup k plnění daňových povinností. Byl bych rád, kdyby se nám do budoucna podařilo změnit systém tak, aby daňoví poplatníci viděli, že stát zachází s jejich daněmi smysluplně a hospodárně a že platit daně se ve službách vracených od státu vyplácí," uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Výběr společností je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Na dani z příjmu právnických osob stát loni vybral o zhruba sedm miliard méně, necelých 121 miliard korun.

Přínos dvacítky plátců je obrovský

"Přínos dvacítky oceněných plátců do veřejných rozpočtů na dani z příjmů právnických osob je obrovský a představuje celou čtvrtinu všech příjmů na této dani," uvedl zástupce generálního ředitele finanční správy Jiří Žežulka.

Pořadí právnických osob na základě zaplacené daně z příjmu ministerstvo sestavuje od roku 2003. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost o zproštění mlčenlivosti nebo nevyslovily souhlas se zveřejněním.

Přehled největších přispěvatelů na dani z příjmu právnických osob
Česká spořitelna, a.s.
ČEZ, a.s.
Komerční banka, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Pozn. Zveřejněný přehled je seřazen sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně a jsou v něm uvedeny pouze ty subjekty, které ke zveřejnění daly souhlas.
Zdroj: MF