Třebaže nezaměstnanost je u nás relativně nižší než ve většině států Evropské unie, půlmiliónu lidí je bez práce. Důsledkem toho je zhoršování kvality pracovních míst. Zaměstnanci, kteří mají strach, aby nezůstali bez práce, pracují za nízké mzdy často ve špatných pracovních podmínkách, uvádí Holý.

Data Českého statistického úřadu také dokazují, že se spektrum „podřadných“ zaměstnání rozrůstá. Z jeho dat vyplývá, že se zkracuje průměrná pracovní doba. Na trhu se totiž zvyšuje nabídka zaměstnání na kratší pracovní dobu a vzrůstá i počet úvazků na dobu určitou. Tomu odpovídá i výše odměny.

Situace je horší v regionech s vyšší nezaměstnaností. Podle ukazatele Úřadu práce bylo letos v březnu bez práce 8,3 procenta osob. Ovšem v některých okresech, např. Bruntál, Most a Jeseník, byl bez práce každý sedmý, připomíná Holý.