Internetová stránka musí o společnosti uvádět informační minimum stanovené pro obchodní listiny, tzn. firmu, sídlo, IČO společnosti a údaj o jejím zápisu v obchodním rejstříku.

Stránka musí být dostupná bezplatně a „jednoduchým způsobem“.

Klíčový paragraf:
§ 7 odst. 2 (ZOK) Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

Například vznese-li nyní akcionář představenstvu dotaz k programu valné hromady ještě před jejím konáním, může představenstvo akciové společnosti poskytnout vysvětlení prostřednictvím internetové stránky a tím splní zákonný požadavek.

„Bude však otázkou, co budou soudy rozumět pod „jednoduchým přístupem“ k internetové stránce. Osobně si myslím, že půjde o informace přístupné mj. bez nutnosti registrace uživatele; podle toho bych na místě společností rozhodoval o tom, zda jako úřední internetové stránky postačí například profil na sociální síti či komunitním webu,“ uvedl Jaroslav Míkovec z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Z hlediska hodnocení právní úpravy považuje Míkovec za zcela zbytečné nutit do internetových stránek akciové společnosti s jediným akcionářem. „Považoval bych za vhodné doplnit do zákona též možnost, aby se akcionáři vzdali práva na to, aby je společnost tímto způsobem informovala. Na informace o IČO a sídle pro veřejnost je přece vždy lepší obchodní rejstřík, jehož internetová verze funguje dobře,“ dodal advokát.

Pro některá ustanovení ZOK platí do konce letošního června přechodné období, týká se to například úpravy společenských smluv. Povinnosti týkající se internetových stránek ale začaly platit hned od Nového roku, každá akciovka by je tak už měla mít.