Češi zabírají sedmé místo od konce společně s Maďary. Teprve potom následují Slováci. Poláci skončili až na předposledním místě.

Eurostat při vytváření žebříčku vycházel z přepočtu hrubého domácího produktu (HDP) a kupní síly na obyvatele.

Na občany Lucemburského velkovévodství připadá dvojnásobek HDP proti průměru pětadvaceti členů EU. V Lotyšsku se lidé musí spokojit s 42 procenty průměru unie.

Češi jsou na 69 procentech průměru. Slováci se nad laťku polovičky průměru přehoupli o procento. Pod průměrem unie jsou ale i Španělé, Řekové a Portugalci.

Kandidáti na vstup do unie by laťku ještě snížili. Rumuni, Bulhaři a Turci jsou na 30, 29 a 27 procentech průměru EU.