Jak informoval mluvčí ministerstva financí Marek Zeman, na pozitivní bilanci se podílely zejména příjmy ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 92,5 miliardy korun a tvořily přes 73 procent celkových příjmů Česka z unijního rozpočtu.

Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 31,3 miliardy korun.

Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP) činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 125,7 miliardy korun přibližně 3,2 procenta HDP.

Celkově Česko mezi roky 2004–2013 zaplatilo do rozpočtu EU 342,8 miliardy korun a získalo 676,2 miliardy korun. Získalo tak tedy celkem 333,4 miliardy korun.