Rozhodnutí je pravomocné. ČOI se ještě může bránit pokutě podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Cena zakázky přesáhla 30 miliónů korun bez DPH.

Podle ÚOHS mohl postup ČOI podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. „Jde o závažný delikt, postupem zadavatele došlo k eliminaci základního účelu zadávání veřejné zakázky, kterým je zajištění spravedlivé soutěže o cenu,“ uvedl v rozhodnutí Rafaj.

Inspekce v minulosti už v obdobném tendru chybovala. Vypsala otevřenou soutěž, také v ní ale byly chyby. Inspekce nedodržela zásadu zákazu diskriminace a současně dostatečným způsobem nevymezila předmět veřejné zakázky. Její postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. ÚOHS proto tendr v roce 2010 zrušil.