„Určitě vyvolává rakovinu při experimentech na zvířatech. Také Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala 4-MEI jako možný lidský karcinogen,“ upozornil doktor Urvashi Rangan, toxikolog, který zkoumal výskyt látky 4-MEI v nápojích.

Zatímco v plechovkách coca-coly bylo diagnostikováno jen nepatrné množství potenciálně nebezpečné látky, v pepsi-one jí zjistili víc. A nejhůř na tom byla malta goya s 300 či více mikrogramy na plechovku.

Chemikálie 4-MEI je vedlejším produktem při výrobě karamelové barvy. CBS 2 upozorňuje, že 4-MEI se ale nemusí vyskytovat ve všech karamelových barvivech. Obsah výrazně kolísal během několika měsíců dokonce i v rámci produktů téže značky, jak ukázaly opakované testy.

V USA zatím jen Kalifornie rozhodla, že nápoje s více než 29 mikrogramy 4-MEI musí být označeny varovnými nápisy.