Jak Petlachová připomněla, vozidla nad 3,5 tuny jsou předmětem silniční daně vždy, bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikatelské činnosti.

„Kontrolní akce byla velice úspěšná. Dosažený výsledek tvoří zhruba jedno procento celkového inkasa na této dani za uplynulý rok,“ uvedl generální ředitel finanční správy Jan Knížek.

Podle zákona jsou předmětem silniční daně motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR jsou předmětem silniční daně vždy.

 Auta neodhlašovali

Poplatníci také často chybovali při prodeji vozidla, kdy v registru neodhlásili vozidlo. V takovém případě byli stále vedeni jako provozovatelé vozidla zapsaní v technickém průkazu, tedy jako osoby, které mají povinnost platit silniční daň.

„Jelikož poplatníkem daně je podle zákona o dani silniční ta osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, byli tito poplatníci i nadále povinni platit silniční daň,“ vysvětlila Petlachová.