Telefónica podle svého vyjádření začala zákazníky postupně připojovat. Jak uvedl mluvčí Telefóniky Hany Farghali, v tuto chvíli znovu funguje už 650 odpojených SIM karet a proces dále pokračuje. Firma zákazníky převádí pod svou dceřinou společnost Bonnerix, která působí jako virtuální operátor.

Jak ale uvedl Drtina, připojováním zákazníků Aspektu k Bonerixu operátor předběžné opatření neplní. Podle Drtiny má Telefónica obnovit stav před odpojením zákazníků. „Tedy začít jim opět poskytovat služby jako klientům Aspektu. Ne je nutit, aby přešli k Bonerixu, jinak je nepřipojí,“ informoval Drtina s tím, že mezi odpojenými klienty jsou i členové záchranných sborů.

Telefónica se může proti tomuto rozhodnutí odvolat, což však nemá odkladný účinek. „Operátor je povinen se rozhodnutí podvolit bezodkladně a bezpodmínečně,“ informoval Drtina. Telefónica zákazníky tzv. šedého operátora odpojila kvůli údajnému nedovolenému přeprodávání SIM karet dalším subjektům.

„Vzhledem k tomu, že Telefónica rozhodnutí nerespektovala, vymáhá ČTÚ splnění povinností ukládáním donucovacích pokut podle správního řádu,“ sdělil Drtina.

Telefónice za nesplnění uložené povinnosti vyměřil úřad sankci ve výši 50 000 korun. Zákon přitom umožňuje při opakovaném nerespektování rozhodnutí ukládat tyto pokuty opakovaně, a to až do výše 100 000 korun.

Spory nelze řešit odpojením uživatelů

„Obchodní spory operátorů s přeprodejci služeb elektronických komunikací nemohou být důvodem pro okamžité odpojení koncových uživatelů, jako se to stalo v případě Aspekt investu,“ připomněl Drtina.

Aspekt invest v návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, že Telefónica bez předchozího upozornění zablokovala veškerá příchozí volání na přibližně 1500 SIM kartách v držení koncových uživatelů.

ČTÚ poukázal na to, že přerušením poskytování služeb dochází ke škodám na straně koncových uživatelů, přeprodejce služeb i mobilního operátora. Současně zahájil správní řízení o návrhu na rozhodnutí sporu o trvání smluvního vztahu mezi Aspekt investem a Telefónikou.

PPF nemá s odpojením nic společného

„Za zcela nepřijatelné považujeme, že ČTÚ podal trestní oznámení bez jakéhokoli prověření skutečného stavu věcí a tím se bezprecedentně postavil na stranu jednoho účastníka obchodního sporu, o němž má sám nestranně rozhodovat,“ nechal se slyšet Farghali.

Podle Telefóniky je úkolem úřadu vytvořit podmínky pro fungování legálních mobilních virtuálních operátorů a nikoli subjektů, které působí v šedé zóně podnikání.

Mluvčí skupiny PPF Radek Stavěl uvedl, že PPF nemá s rozhodnutím Telefóniky o odpojení klientů Aspekt investu nic společného. Řízení firmy totiž dosud nepřevzala. „Vliv na řízení společnosti získáme až po vypořádání transakce, k čemuž dojde po souhlasu Evropské komise,“ doplnil.