Důvodem zákazu je, že přestože se na obale nachází upozornění, že hračka není vhodná pro děti do tří let, tak v tomto případě to nestačí.

„Takové upozornění by bylo v pořádku, pokud by se nejednalo o velmi malou píšťalku. Technická norma stanoví, že hračky uváděné do činnosti ústy a určené ke vkládání do úst se nesmějí celé vejít do zkušebního válce pro malé části,“ sdělil Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Tento požadavek, který platí bez ohledu na věk dítěte, pro něž je hračka určena, nebyl podle Velčovského v případě píšťalky dodržen.

Distributor píšťalky následně zahájil kroky, které povedou ke stažení této hračky z trhu.