Z výběrového řízení vzešla jako vítěz společnost Direct Pay, která nabídla nejlepší finanční podmínky – z ceny prodané jízdenky bude poskytovateli služby náležet 14,7 procenta. V ostatních městech se přitom tato provize pohybuje od 15 do 25 procent.

„Průtahy, které oddálily spuštění systému SMS jízdenek, nás kvůli našim cestujícím mrzí. Výsledek výběrového řízení je ale pro nás velmi pozitivní. Nakonec se ukázalo, že je možné jít takovou cestou, která nebude pro dopravní podnik nevýhodná. Provize z prodané jízdenky bude jedna z nejnižších v České republice,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.

Zatím jen dva druhy

Systém SMS jízdenek tak začne fungovat nejpozději od konce listopadu tohoto roku. V nabídce bude jízdenka na 75 minut za 29 korun a na 24 hodin za 99 korun. Podle poptávky cestujících se portfolio nabízených jízdenek může do budoucna rozšířit, systém umožňuje velmi flexibilní změnu.

„Se zavedením systému SMS jízdného nejsou spojeny téměř žádné vstupní náklady. Dodavatel zajistí zavedení i provoz systému a související školení. DPMB investuje pouze do koupě kontrolních zařízení pro revizory,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

V nejbližších dnech bude spuštěna marketingová kampaň, která bude cestující na nový produkt upozorňovat. „Spoluúčast na nákladech na marketingovou kampaň byla jedním ze subkritérií hodnocené komplexnosti nabízených služeb. Součástí vítězné nabídky je spoluúčast ve výši 100 procent,“ dodal Prýgl.