Informaci přinesl server Aktualne.cz. Soudkyně Lenka Eliášová, která rozhodla ve prospěch ČS, má na středu naplánováno dalších 13 jednání, kde klienti služby Poplatkyzpět.cz žalují Českou spořitelnu a další banky. Dá se očekávat, že u všech těchto případů rozhodne stejně jako v prvním případě. „Soud má za to, že pokud smlouva byla uzavřena, má být i zachována a takovýto zásah do autonomie vůle není dle soudu přípustný. Poplatek není v rozporu s dobrými mravy,“ konstatovala Eliášová.

„Soud rozhodl, že poplatek byl sjednán v souladu s českým právem a přiznal České spořitelně i náklady řízení, které bude muset uhradit neúspěšný žalobce. Proti rozhodnutí se nelze odvolat a je tedy konečné,“ sdělila mluvčí ČS Helena Matuszná.

Podle iniciativy tento rozsudek odráží pouze názor jednoho soudce. Jednotlivé senáty rozhodují o každém případu samostatně a s rozdílným výsledkem. Ze středečního verdiktu prý proto nelze usuzovat, jak budou jiní soudci rozhodovat o nárocích ostatních klientů.

Iniciativa se obrátí na Ústavní soud

„S rozhodnutím soudu ani jeho odůvodněním nesouhlasím. Stále se domnívám, že nárok na vrácení neoprávněně účtovaných bankovních poplatků je po právu. V této věci, jakož i v jiných negativně rozhodnutých věcech našich klientů, se obrátíme co nejdříve na Ústavní soud, který bude muset s konečnou platností rozhodnout, zda se český spotřebitel těší stejné ochraně jako spotřebitelé ostatních evropských zemí,“ uvedl Toman, který službě Poplatkyzpět.cz poskytuje právní poradenství.

Prostřednictvím služby Poplatkyzpět.cz se obrátilo na soudy s žalobami o vrácení údajně neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků prvních 35 000 klientů bank. Další desítky tisíc klientů čekají na zkompletování jejich žalob před podáním na soudy. Iniciativě Poplatkyzpět.cz projevilo důvěru celkem na 350 000 nespokojených klientů bank. Služba Poplatkyzpět.cz se snažila s bankami dohodnout na vrácení poplatků jejich klientům, banky ale jednání odmítly.

Tuzemské banky čelí prvním individuálním žalobám kvůli poplatkům za vedení úvěrových účtů od února.