Polívkova farma skončila letos na jaře v konkurzu poté, co se herec pustil do velké přestavby penzionu s vybudováním welness centra za evropské dotace a následně nezaplatil stavební firmě za provedené práce celou požadovanou částku.

„Činím všechno proto, aby se dražba uskutečnila, a věřím, že se najde zájemce, který ocení areál, a dražba tak bude úspěšná. Využili jsme letního období, abychom mohli provizorním provozem přispět a ukázat eventuálním zájemcům, že i když tam není pan Polívka ani jeho velbloudi, o areál je přesto zájem. O víkendech byla ubytovací kapacita zcela naplněna, podnik v dobrých rukou může fungovat dál, ať už s přispěním pana Polívky, nebo bez něj,“ konstatovala insolvenční správkyně Petra Hýsková.

Hýsková současně upozornila, že zaznamenává snahu zpeněžení areálu co nejvíce odkládat. „Ty tendence tam jsou, letní sezóna nám končí, a aby bylo možní dál v areálu poskytovat služby, muselo by se začít topit, odhrnovat sníh a na to nemáme prostředky. Když si k tomu přidáme obstrukce ze strany pana Polívky, který s námi komunikuje jen přes svého právního zástupce...,“ dodala Hýsková.

Na oficiálních stránkách farmy se objevilo místo běžné nabídky ubytování a služeb Polívkovo prohlášení o tom, že na provoz podniku spojovaným s jeho jménem už nemá žádný vliv.