Jedná se o svítilny na baterii se síťovým nabíjením. „Při manipulaci s nabíječkou hrozí uživateli úraz elektrickým proudem, protože její vidlice neodpovídají předepsanému vzoru. Kromě toho ani jeden z výrobků není řádně označen ani vybaven návodem k použití v češtině,“ sdělil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Nebezpečná svítilna Power Style

FOTO: Česká obchodní inspekce

Podle Velčovského byla dokumentace k oběma rizikovým svítilnám zaslána ministerstvu průmyslu a obchodu k nahlášení do systému RAPEX pro nebezpečné výrobky.

Svítilna Power Style pochází z Číny, ovšem výrobce není znám. Druhá elektrická svítilna Reputation Supreme je multifunkční přístroj ve tvaru boxeru s funkcí LED svítilny a paralyzéru bez náležitého označení. Ani v tomto případě není výrobce znám.