Podíl nekvalitních paliv se za srpen snížil, v červenci činil 3,6 procenta.

Rozbory odebraných vzorků pohonných hmot za srpen prokázaly odchylky od jakostní normy u dvou vzorků automobilových benzínů, tří vzorků motorové nafty a jednoho vzorku bionafty.

„Znepokojující je, že u čtyř ze šesti, konkrétně u dvou vzorků motorové nafty a dvou benzínů Super 95, byly odchylky od jakosti takového charakteru, že pokud nešlo o výrobní vadu, mohlo se jednat o úmyslnou manipulaci s pohonnou hmotou,“ informoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Podle Velčovského je s kontrolovanými osobami vedeno správní řízení a po nabytí právní moci zveřejní ČOI rozhodnutí o uložených pokutách na svém webu.

Nevyhovující vzorky paliv v roce 2013
měsíc
celkem (v %)
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
duben
4,8
květen
2,3
červen
3,8
červenec
3,6
srpen
2,7
Zdroj: ČOI