První tendr na prodej hlavního areálu OP Horská minulý týden zrušila. Investor, který za tyto nemovitosti v odhadované hodnotě 180 miliónů nabídl zaplatit 25 miliónů korun, nesplnil všechny podmínky.

"Výběrové řízení jsem vyhlásila a jeho parametry jsou stejné jako u předchozího řízení," sdělila Horská, podle níž investoři mohou opět podávat cenové nabídky na celý prostějovský areál OP i jeho část. Do prvního výběrového řízení na prodej hlavního areálu OP se v létě přihlásili dva zájemci. Zatímco podnikatel Miroslav Dokoupil z Luhačovic za celý areál v Prostějově nabídl 25 miliónů korun, tak firma PV-Recykling je za jeho část nazvanou Zahrádky ochotna zaplatit 1,33 miliónu korun.

Dokoupil ale podle Horské nesplnil podmínku, která se týkala zůstatku na účtu. Horská proto výběrové řízení minulý týden ve středu se souhlasem věřitelského výboru zrušila a v úterý vyhlásila nové.

Pohledávky nárokuje přes 500 věřitelů

Při prvním výběrovém řízení na prodej hlavního areálu OP bylo podle Horské osloveno zhruba 914 potenciálních investorů. Do tendru se nakonec přihlásili dva zájemci. Cenovou nabídku údajně zaslala také firma Kamika Trading. V době otevírání obálek ale její nabídka nebyla doručena, takže tato společnost nemohla být do tendru zařazena.

Hlavní výrobní a administrativní areál OP v Prostějově je rozlehlý a má několik výrobních a administrativních budov, sklady, teplárnu, kotelnu i železniční vlečku. Horská si proto nechala vypracovat koncepci jeho dalšího využití, která připouští i budoucí rozdělení areálu na více částí.

Pohledávky vůči OP nárokuje podle insolvenčního rejstříku 555 věřitelů, kteří požádali celkem o více než dvě miliardy korun. České spořitelně, která je zajištěným věřitelem, prostějovská textilka dluží zhruba 675 miliónů korun. Znalci hodnotu podniku odhadli zhruba na miliardu korun.