„Jde o nevýznamnou radiační událost, na kterou se ani nevztahuje mezinárodní stupnice INES pro hodnocení jaderné a radiační bezpečnosti,“ píše SÚJB. První ze dvou jaderných bloků je odpojen kvůli pravidelné výměně paliva.

Únik byl způsoben nedovřeným ventilem a celkové množství uniklé vody bylo stanoveno na 1,08 metru krychlových. Vodu z kontejnmentu odvedl systém speciální kanalizace, který v souladu s projektem takovým účelům slouží.

Událost nepředstavovala zvýšené radiační riziko pro obsluhující personál, neměla ani potenciální dopad na obsah výpustí jaderné elektrárny a neohrozila ani chlazení paliva.

Provozovatel elektrárny zahájil standardní šetření prostřednictvím zpětné vazby a provozních zkušeností. Po prošetření události a projednání poruchovou komisí ETE bude provozovatel informovat SÚJB standardní cestou.

Informována rakouská vláda

Inspektoři SÚJB přijatá opatření zkontrolují, aby se událost neopakovala. Vzhledem k tomu, že objem uniklého chladiva do kontejnmentu byl nad limitem jednoho metru krychlového, SÚJB informoval o události rakouskou vládu, jak to vyžaduje protokol z Melku.

Mezinárodní stupnice INES hodnotí různé události, závady a poruchy na jaderných zařízeních. Škála má osm úrovní, významnější poruchy jsou od čtvrtého stupně. Nejnižším stupněm je INES nula značící odchylku, kdy nejsou porušeny limity a podmínky provozu.

Energetici první výrobní blok jaderné elektrárny Temelín odstavili 12. července. Začala tam pravidelná odstávka pro výměnu čtvrtiny paliva v reaktoru. Plánovaná je na 49 dní. Výrobu elektřiny první blok obnoví v závěru srpna. Po skončení odstávky by měl blok pracovat na výkonu 1055 MW, tedy o zhruba 40 MW vyšším než dosud.