Podnikatelé ale tímto krokem ve skutečnosti zákazníky o jejich právo od smlouvy odstoupit připravit nemohou, jen jim ztíží orientaci v problému.

Pokud se nákup koná v hotelu, byť je v něm nahlášena provozovna, nejde podle dTestu o prostor běžný pro nakupování.

„Pouhé uvedení informace, že smlouva byla uzavřena v provozovně, nenaplňuje podmínky zákona. Je nezbytné zohlednit, zda je skutečně nákup na přednášce konané v sále hotelu běžný a zda spotřebitel může daný druh podnikání na daném místě očekávat,“ uvedl vedoucí poradenské linky dTestu Lukáš Zelený.

Zvou na přednášku o zdraví, pak lidem nutí hrnce

dTest tvrdí, že argument o nemožnosti odstoupení od smlouvy uzavřené v provozovně využívá například společnost Zepter. Zákazníky zve osobně na přednášku. Jejich adresy získává při anketních otázkách v ulicích. Ptá se jich například, zda jim vadí poplatky u lékaře či zda se zajímají o zdravý životní styl. Pak dotyčnému pošle pozvánku na přednášku o zdraví s příslibem výhry, kde ale místo toho nabízí výrobky společnosti Zepter.

„Spotřebitelé se u této společnosti setkávají také s tím, že zboží získají až po úplném splacení kupní ceny, například až za několik let. Může se tak stát, že spotřebitel obdrží výrobek ve zcela jiném provedení, než si původně vybral,“ píše dTest.

Zepter kritiku odmítl

Marketingová ředitelka Zepter International Petra Horáčková v reakci sdělila, že informace v časopise dTest jsou lživé, nezakládají se podle ní na podložených faktech a poškozují dobré jméno firmy Zepter.

Petra Horáčková uvedla, že společnost Zepter nezřizuje účelově a jednorázově provozovny, jak je uvádí dTest. „Od podobných praktik se zcela distancujeme a jednáme vždy v souladu s platnými zákony. Máme dlouhodobě zaregistrované provozovny, obchodní kanceláře a pobočky, které jsou řádně označené, jasně identifikovatelné a ve kterých probíhá prodej sortimentu společnosti Zepter,” dodala.